магнит с магнитной селекцией

Feb 15, 2013 N S N S При натриване на железни предмети с магнит, те се намагнитват. Всеки магнит има два полюса: - северен – N (north - север) - южен – S (south - юг) 4. N S S N N S N SЕдноименните магнитни полюси ...

ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ